Moja oferta:

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING OSOBISTY

Rodzaj coachingu, w którym coach pracuje z klientami prywatnymi. Obszarem pracy nie są kwestie związane z
pracą zawodową klienta, a jego funkcjonowaniem w życiu prywatnym. Zdarza się, że te dwa obszary
są ze sobą ściśle związane – Life Coaching jest tu właściwym wyborem.
Obszarami stricte zawodowymi zajmują się pozostałe oferowane przez Nas formy coachingu.

Przykładowe obszary do pracy w life coachingu to:

• wyznaczanie i planowanie celów;
• planowanie misji życiowej;
• funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych;
• rozwój kompetencji interpersonalnych (komunikacja, asertywność, pewność siebie, etc…);
• związki, relacje;
• rozwój potencjału i kreatywności;
• lepsza organizacja życia i zarządzania sobą w czasie;
• uzyskanie wolności finansowej;
• rozwój duchowy;
• odzyskanie równowagi w życiu.

Powrót do oferty

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING RELACJI​

Ta forma coachingu dotyczy współpracy pomiędzy osobą coachowaną, a coachem, której celem jest zmiana
i rozwój w obszarze relacji m.in. w związku, w pracy, z dziećmi, przyjaciółmi i rodziną. Najważniejsze podczas
tego procesu jest to aby klient dostrzegł umiejętności, cechy jakie posiada w budowaniu relacji międzyludzkich
oraz potrafił je wykorzystać. Rolą coacha jest również aktywowanie i inspirowanie tych obszarów, które klient
powinien poprawić lub doskonalić.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu relacji to:

• budowa, poprawa relacji;
• swobodne nawiązywanie nowych znajomości;
• rozwiązywanie konfliktów;
• wzmocnienie pewności siebie i własnej wartości;
• odmawianie lub proszenie o pomoc;
• zakończenie dotychczasowych relacji;
• równowaga w związku;
• uzależnienie od miłości;
• toksyczny związek.

Powrót do oferty