COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY

W ramach oferty prowadzimy również Coachingi grupowe oraz zespołowe. 

W przypadku tego rodzaju coachingu istnieje możliwość działania na terenie całego kraju.

W przypadku Coachingu zespołowego, Coach pracuje z konkretnym zespołem w danej firmie lub organizacji. Ilość uczestników od około 6 – 12 osób. Jego założeniem jest wypracowanie wspólnego celu dla wszystkich członków organizacji np. misji, zasad, poprawy komunikacji. Ten rodzaj coachingu ma na celu wzmocnienie zespołu, pomaga pracownikom zrozumieć, jak pracować lepiej z innymi członkami organizacji dla wypracowania wspólnego celu.

Coaching grupowy, w tym procesie każdy z wcześniej nie znających się uczestników, pracuje nad swoim indywidualnym celem. Każdy korzysta przy tym z doświadczenia i synergii całej grupy. Ilość uczestników od 4 – 8 osób. Cele mogą dotyczyć życia prywatnego, rodzinnego oraz zawodowego. Opierają się na wewnętrznych potrzebach, dążeniach oraz indywidualnych systemach wartości.

Moja oferta:

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING GRUPOWY

W ramach procesu Coachingu grupowego stosowane jest podejście i zasady coachingowe do pogłębiania wiedzy o sobie
(m.in. stylu myślenia, działania, przekonaniach, wartościach). Coaching prowadzony jest dla grupy osób jednocześnie,
przy czym każdy uczestnik realizuje swoje indywidualne cele, tematycznie odnoszące się do procesu coachingowego, w
którym uczestniczy. Grupę coachingową stanowią osoby, które łączy: porównywalny poziom doświadczeń zawodowych, zbliżony poziom stanowiska, podobne cele ale nie są to członkowie jednego zespołu/jednostki organizacyjnej. Celem tego rodzaju coachingu jest wsparcie uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi.

Przykłady w których Coaching grupowy przyniesie korzyści:

• wymiana doświadczeń i pomysłów;
• opracowania długofalowych planów działania;
• otrzymywanie obiektywnych informacji zwrotnych;
• uczenie się od innych;
• nawiązanie relacji z osobami o podobnym celu;
• znalezienie wsparcia w grupie;
• poznanie różnych narzędzi i metod osiągania celów.

Powrót do oferty

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING ZESPOŁOWY​

Coaching zespołowy to metoda pracy z zespołem wykorzystująca techniki i narzędzia coachingowe. W procesie uczestniczy zespół osób wzajemnie siebie znających i współpracujących np. handlowcy, doradcy, managerowie. W trakcie takiego coachingu uczestnicy pracują nad relacjami oraz zadaniami w zespole. Innym obszarem może być też praca nad wewnętrznymi relacjami i wizerunkiem w organizacji. Partnerska relacja i zaufanie pomiędzy uczestnikami coachingu, a coachem jest podstawą pracy. Zespół decyduje nad czym będzie pracować, co chce zmieniać i jak chce to zrobić. Kluczowa jest oczywiście rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie. Coach towarzyszy zespołowi proponując poszczególne ćwiczenia, ale nie daje gotowych rozwiązań. Pełni rolę moderatora lub facylitatora.

Przykłady, w których Coaching zespołowy przyniesie korzyści:

• nowo powstające zespoły;
• zespoły na początku swojej drogi;
• konflikty w zespole;
• zmiana przełożonego;
• niewłaściwa komunikacja lub współpraca pomiędzy członkami zespołu;
• budowa wizerunku zespołu;
• zaplanowanie wspólnej strategii pomagającej w osiągnięciu celu.

Powrót do oferty