SIŁA OSOBOWOŚCI

Facet5 to narzędzie psychometryczne ,które ma solidną podstawę teoretyczną. Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości. Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań. Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych.

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

WOLA – stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby.

ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.

UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby.

KONTROLA – stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby.

EMOCJONALNOŚĆ – oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.

Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:

Indywidualny profil i raport – opisuje indywidualne zachowanie i preferencje.

Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych.

Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie.

Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.

Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.

Inne raporty/moduły:

SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.

BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.

Audition – ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.

SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.

TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.