Moja oferta:

COACHING SPRZEDAŻY

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest przede wszystkim dla handlowców i doradców. Bez względu na produkt,
usługę czy też branżę, w której pracują. Wspólnym mianownikiem jest tu szeroko pojmowana sprzedaż. Proces
coachingowy ma pomóc w zbudowaniu wewnętrznej motywacji do realizacji codziennych zadań sprzedażowych.
Celem ma być przemiana handlowców w mistrzów sprzedaży. Z własnego doświadczenie wiemy jak wygląda praca
handlowca i na jakie trudności napotyka. Wiemy, że nie zawsze kluczem do sukcesu są same umiejętności dotyczące
technik sprzedaży czy też negocjacji. Nic one nie znaczą jeśli dotyka nas problem wypalenia zawodowego, braku
motywacji, marazmu, stresu czy też konfliktu w zespole. Trudno jest wymienić je wszystkie. Wszystkie te kwestie
omówimy wspólnie podczas pierwszej sesji, przeformowując je z problemów na cele.

Przykładowe korzyści jakie uzyska handlowiec dzięki Coachingowi:

• poprawa efektywności sprzedażowej;
• rozwiązywanie problemów w kontaktach zawodowych;
• umiejętność wyboru efektywnych metod i narzędzi celem wsparcia procesu sprzedaży;
• poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy;
• wzrost motywacji i pewności siebie;
• umiejętność planowania pracy, zdobywania klientów;
• poprawa relacji między przełożonym, a współpracownikami;
• wzrost kompetencji;
• wiedzę o swojej osobowości m.in. jej słabych i mocnych stronach.

Powrót do oferty

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING KARIERY​

Ten rodzaj coachingu zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego klienta na drodze poszukiwania lub zmian
pracy. W organizacjach ten rodzaj coachingu zostaje uruchomiony gdy jest potrzeba określenia ścieżki kariery
(również awansu) dla pracującego już specjalisty. Dla osób indywidualnych dotyczy najczęściej wsparcia
podczas poszukiwania pracy, wsparcia w nowym miejscu zatrudnienia lub na nowym stanowisku. Poza sesją
coachingową, w odrębnej ofercie, świadczymy również usługi związane z doradztwem zawodowym (od diagnozy
kompetencji, kwalifikacji, przygotowania dokumentów po rozmowę kwalifikacyjną).

Przykładowe obszary do pracy w coachingu kariery to:

• rozwój indywidualnych zdolności klienta do zarządzania własną karierą zawodową;
• odkrywanie pasji i celów;
• zwiększenie potencjału rozwoju kariery;
• radzenie sobie ze zmianą;
• budowanie pewności siebie;
• motywacja w podjęciu nowych wyzwań;
• zwiększenie zadowolenia klienta z pracy;
• uzyskanie równowagi między życiem prywatnym, a pracą (Work ballance).

Powrót do oferty

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING BIZNESOWY​

Coaching biznesowy jest skierowany do kadry zarządzającej wysokiego szczebla, top managerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.
Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu biznesowym to:

• strategia działań biznesowych;
• wytyczenie strategii rozwoju;
• motywacja do podejmowania trudnych działań;
• weryfikacja dotychczasowych motywów i nawyków w działaniach;
• wzrost zaangażowania;
• problemy psychologiczno-społeczne związane ze stanowiskiem;
• przemówienia.

Powrót do oferty

GoFuture Coaching Olsztyn

COACHING MANAGERSKI

Coach zajmujący się tego rodzaju coachingiem pracuje z kierownikami średniego i wyższego szczebla. Przedmiotem
pracy są wszystkie biznesowe problemy i zagadnienia. Sesja coachingowa polega na odkrywaniu mocnych stron menedżerów, pomaga omijać osobiste bariery i ograniczenia, ułatwia efektywne funkcjonowanie w zespole. Coach pracuje z managerem nad zwiększeniem jego potencjału, wiedzy oraz podniesieniem jego ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu managerskim to:

• przywództwo;
• strategia rozwoju;
• efektywne kierowanie zespołem;
• motywowanie siebie / zespołu;
• budowanie zespołów;
• trudne sytuacje w pracy managera;
• zarządzanie zmianami w zespołach;
• silna i twórcza kadra managerska.

Powrót do oferty